Cardiovascular

Cardiovascular

Cardiovascular

Show:
Sort By:

Notoginseng 20 Sachets

樂道三七超細粉嚴選正宗雲南文山三七,樂道三七採用三七超細粉,更幼細,有效成份充份暴露,並經香港科技大學中藥研發中心顯微鏡觀測鑑定。樂道三七或有助穩定血脂、膽固醇、血壓、血糖,並能掃走血管垃圾。樂道三七..

$299 $269

Notoginseng Vege-Capsules

樂道三七植物膠囊嚴選正宗雲南文山三七,樂道三七植物膠囊或有助穩定血脂、膽固醇、血壓、血糖,並能掃走血管垃圾。樂道三七的通血管成份皂苷的總含量經香港中文大學屬下香港生物科技研究院證實為測試樣本中最高。樂..

$299 $269